Author Vu Linh

Kỹ 18928427_457280421283910_951377816_n
0

Tôi từng nghĩ rằng, ở độ tuổi của cậu ấy, sau khi đã đạt được…

Kỹ 18928427_457280421283910_951377816_n
0

Vết thương trên người gần như sắp khỏi hẳn, tôi đã có thể xuống giường…

Kỹ 18928427_457280421283910_951377816_n
0

Cậu ấy đang xử lý vết thương tôi. Tôi nói với cậu ấy rằng mình…

Kỹ 18928427_457280421283910_951377816_n
0

Cậu ấy chạy vọt vào cửa, nắm lấy cánh tay bị thương của tôi. Hình…

Kỹ 18928427_457280421283910_951377816_n
0

Tôi đã có thể làm ra một vài cử động rồi. Băng vải quấn trên…

Kỹ 18928427_457280421283910_951377816_n
0

Tôi tỉnh lại. Cảm giác như không còn hơi sức đâu nữa, tầm mắt cũng…

Kỹ 18928427_457280421283910_951377816_n
0

Tôi vừa mới nhập ngũ. Tôi gặp được người đó trong quân đội, nghe nói…

Hiện đại hoàn 18928427_457280421283910_951377816_n
0

KỸ Tác giả: Dục Trục Khinh Kỵ Editor: Vũ Linh Thể loại: Đam mỹ, đoản văn,…

1 2 3 7